Poniedziałek 28 listopada 2022

Dane teleadresowe Stowarzyszenia INTRO


* * *

Stowarzyszenie INTRO
plac św. Macieja 4/5/6 (brama nr 5, I piętro, lewy korytarz)
50-244 Wrocław

e-mail: intro@psychotekst.pl

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A.
konto nr: 50 1540 1030 2103 9139 0017 0001

NIP: 8951823283
REGON: 933027548
KRS: 0000217537


Pokaż Stowarzyszenie INTRO na większej mapie

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright Stowarzyszenie INTRO
Pl. Sw. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław
www.intro.org.pl - intro@psychotekst.pl