Środa 6 grudnia 2023

Aktualności


ODWIKŁANE Z PRZEMOCY - BEZPIECZNE

Od 18 lat zajmujemy się wsparciem psychologicznym i prawnym dla osób pokrzywdzonych przemocą. Edukacją społeczną i szkoleniami. W obecnym projekcie podejmujemy się kilku długoterminowych zadań, również obejmując naszą troską osoby krzywdzone przemocą, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy postseparacyjnej - po rozstaniu ze sprawcą.

...więcej

* * *

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia INTRO

Oferta pomocy w ośrodku we Wrocławiu

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne w siedzibie Stowarzyszenia INTRO dla osób w kryzysie oraz z doświadczeniem przemocy.

...więcej

* * *

ODWIKŁANE, POMOCNE, SŁYSZALNE

Projekt "Odwikłane, pomocne, słyszalne" jest adresowany do kobiet doświadczonych przemocą - zarówno tych, które z przemocą obecnie się borykają, jak i tych, które już sobie poradziły.

Pomoc psychologiczna i prawna

Pomoc psychologiczna ma pomóc w odzyskaniu sprawczości, poczucia własnej wartości, w poradzeniu sobie ze stanami lękowymi i stresem, pomóc zrozumieć uwikłanie i skutki przemocy wciąż obecne w życiu, pomóc uwolnić się z krzywdzących relacji i odbudować granice osobiste.

Pomoc prawna ma wspomóc kobiety doświadczone przemocą w walce o swoje prawa, przygotować do rozpraw, pogłębić świadomość prawną. Możliwe skonsultowanie dokumentów, pomoc w sporządzeniu pism, doradztwo, pomoc w nakreśleniu strategii działań.

...więcej

* * *

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia INTRO

Oferta pomocy w ośrodku we Wrocławiu

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne w siedzibie Stowarzyszenia INTRO dla osób w kryzysie oraz z doświadczeniem przemocy.

...więcej

* * *


Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright Stowarzyszenie INTRO
Pl. Sw. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław
www.intro.org.pl - intro@psychotekst.pl