Środa 6 grudnia 2023

Portal Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST - www.psychotekst.pl


Portal Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST powstał w 2001 roku. Jego ideą jest szerzenie wiedzy na temat problemów psychicznych, uzależnień, przemocy i działań wspierających zdrowie psychiczne. Naszym celem jest również zachęcanie do korzystania ze wsparcia specjalistów oraz obalanie funkcjonujących powszechnie mitów, rozwiewanie obaw i ukazywanie, czym jest etyczna i profesjonalna pomoc. Rozwijamy ideę psychologicznej pomocy online oraz samopomocowych grup wsparcia działających w Internecie. Wspieramy też w wykorzystywaniu własnego potencjału w radzeniu sobie z kryzysem i przezwyciężaniu poczucia bezradności.

Co znajdziesz na Portalu?

  • Bogatą bazę artykułów psychoedukacyjnych, napisanych przez psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, studentów oraz osoby, które zechciały się podzielić światem swoich przeżyć wewnętrznych i swoją drogą wychodzenia z kryzysu.

  • Recenzje wybranych książek psychologicznych.

  • Bazę informacji o ośrodkach i gabinetach, w których świadczona jest pomoc psychologiczna.

  • Forum i grupy wsparcia, które stanowią przestrzeń do udzielania sobie wzajemnej pomocy w obszarach takich jak: depresja, uzależnienia, problemy natury seksualnej, problemy z partnerami, z rodzicami lub z dziećmi, bycie Dorosłym Dzieckiem Alkoholików. Na forum zarejestrowało się już ponad 6500 użytkowników, którzy wspierają się nawzajem i wspólnie tworzą bezpieczną przestrzeń do dzielenia się swoimi trudnościami, obawami i doświadczeniami życiowymi.

  • Zamknięte forum "Przemoc" jest dostępne dla użytkowników, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy - odpowiedzieli na pytanie, dlaczego chcą uczestniczyć w forum. Ten wymóg miał na celu stworzenie jak najbezpieczniejszej przestrzeni dla osób doświadczających przemocy, przestrzeni, do której nie będą mieli łatwego dostępu sprawcy przemocy.

  • Czat ogólny oraz czat ze specjalistą.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright Stowarzyszenie INTRO
Pl. Sw. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław
www.intro.org.pl - intro@psychotekst.pl